Historia2016-11-07T02:14:42+00:00

1890
Grosshandlare Axel Rydèn startar järnhandel med tillhörande industriverksamhet i Stockholm.

1923
Företaget ombildas till aktiebolag under namnet firma AB Arecos.

1934
Sanitetsfirman GG, Gunnar Gustavsson, bildas och förvärvas senare av KF.

1956
AB Arecos köps upp av KF och fusioneras sedan 1962  med GG till GG-Arecos AB.

1985
Fosselius & Alpen AB köper GG-Arecos AB av KF och ändrar företagets namn till GG VVS Gross AB.

1987
Dahl International AB bildas och GG blir systerbolag till Fosselius & Alpen.

1995
Värmegrossisten Carat förvärvas.

1997
GG-VVS Gross AB byter namn till GG-Carat AB.

2004
Ratos & EQT säljer Dahl International AB till Saint-Gobain, Building Distribution.

2007
GG-Carat upphör med proffsförsäljning till rörmokare och fokuserar helt på bygghandeln.

2012
GG-Carat AB upphör och blir ett affärsområde inom Dahl Sverige AB.